Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Waarschijnlijk heeft u de afgelopen maanden gelezen over de aanpassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens naar de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in is gegaan. Wij zijn druk bezig geweest onze organisatie aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. Graag informeren wij u hieronder over hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Uw persoonlijke gegevens

Om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over uw schade-, inkomen- en levensverzekeringen zijn wij genoodzaakt informatie over u te verzamelen. Dit betreft dan sowieso uw NAW-gegevens maar kan daarnaast ook uw bankgegevens (samenhangend met uw betalingswijze) en andere aanvullende privégegevens betreffen.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen gaan wij altijd zorgvuldig en vertrouwelijk om. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van uw gegevens. Daarnaast zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsovereenkomst met ons kantoor aangegaan. Op die manier worden uw gegevens in een betrouwbare omgeving verwerkt.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse en advies op te stellen om te komen tot de gewenste verzekeringsdekking. Zowel in het kader van advies als bij de uitvoering van het advies, bemiddeling, schadebehandeling en aanpassingen hebben wij contact met verzekeraars, geldverstrekkers en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid en wettelijk verplichte verzekeringen. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u te realiseren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Nadat de zakelijke en particuliere verzekeringen, pensioenen en hypotheken die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn beëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen volgens de wettelijke bewaartermijnen.

Privacy statement

Meer informatie over de nieuwe wetgeving en uw rechten hebben wij opgenomen in onze privacy statement

Meer weten?

Uiteraard kunt u voor vragen ook telefonisch of via mail contact met ons opnemen. U kunt mailen naar info@josvenselaarenpartners.nl of bellen op 0481 - 72 70 03.

Laat u vrijblijvend informeren. Gesprek aanvragen